PLAY.OCELOT-GAMING.SK
Loading ...
Click to copy

Pravidlá

Pravidlá serveru Ocelot Gaming!

Hraním na serveri prijímate všeobecné pravidlá serveru.
Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

Pre zoznam pravidiel klikni na lištu "Všeobecné pravidlá serveru"
Všeobecné pravidlá serveru Ocelot Gaming:

1. Na serveri a službách poskytovaných serverom je ZAKÁZANÉ umiestňovať reklamy, ktoré nesúvisia so serverom ako napríklad názvy serveru a to v akejkoľvek forme!
    (priamej=poď na ocelotgaming, nepriamej= poď na ocelot) IP serveru, Odkazy na discord/ts3, osobné profily atď...

2. Pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.

3. Je zakázané používanie herných nickov / skinov podobných ako majú členovia A-T, youtuberi alebo slávne osobnosti.
    V prípade skinu hráča je to povolené ak máte povolenie od majiteľa skinu. Ako nevhodný nick sa taktiež považujú nicky, v ktorých sú nadávky, nevhodné názvy ako napr. Hihitler, urážky typu AnetJeKráva atď...)

4. Žiadny člen ani hráč nemá právo žiadať o prihlasovacie údaje k serveru. Ich vydanie je na VLASTNÉ RIZIKO.

5. O type a dĺžke trestu rozhoduje A-T. Reklamácie sa prijímajú na oficiálnom emaily a fórume.

    Unban sa udeľuje len pri povolení člena A-T, ktorý ban udelil.

6. Medzi dôkazi pri nahlasovaní patria screenshoty alebo videá.

7. Zneužívanie chyby alebo bugu sa trestá. Hráč je POVINNÝ každú chybu alebo bug nahlásiť členovi A-T.
    
Do zneužívania chyby patria tiež duplikovania itemov a ponechávanie si duplikátov. Ak sa nájdu u vás tieto itemy, budú Vám odobraté.

8. Ak hráč obdrží od člena A-T ban za x-ray, budú mu veci získané pomocou neho odobraté.

9
Je ZAKÁZANÉ obviňovať hráča z porušovania pravidiel bez dôkazov.

10. Je ZAKÁZANÉ používať hacky, cheaty, módy alebo akékoľvek úpravy, ktoré ovplyvňujú priebeh hry alebo zvýhodňujú hráča oproti iným hráčom.
      
Minimapa je povolená.

11. Je ZAKÁZANÉ vlastniť viacero účtov.
      Výnimkou je druhý účet cez Bedrock edíciu alebo viacero účtov na rovnakej IP z dôvodu ako napríklad súrodenec, rovnaká obec atď.
      Ak ich člen A-T požiada o preukázanie, že sa nejedná o multiacc, hráč to musí členovi A-T preukázať!

12. Komunikácia vo verejnom chate je povolená len v slovenskom alebo českom jazyku.
      Nepočítajú sa hlášky ako LOL, pozdravy atď...)

13. A-T slúži na pomoc hráčom, no obťažovanie AT sa považuje ako porušovanie pravidiel. Pre požiadanie pomoci od A-T slúži VÝLUČNE príkaz /ticket
      
Za obťažovanie sa považuje: žiadosť o hodnotenie stavby, ukázanie vecí, o hodnosť, o OP, pozíciu v AT, peniaze atď...

14. Je ZAKÁZANÉ griefovanie alebo iné úmyselné ničenie prírody a stavieb iných hráčov vrátane 20 blokov od okolia hraníc rezidencie.
      
Počíta sa sem aj grief to, ak sa ničí stavba hráča, ktorému bola res zrušená, alebo grief pomocou withera.)

15. Warpy a teleporty NESMÚ smerovať k zabíjaniu hráčov.

16. Je zakázané vlastniť akékoľvek itemy, ktoré sa nedajú získať hraním.

17. Sú zakázané vodné kolotoče, vozíky, skákanie a ďalšie za predpokladu využívania ich na obchádzanie AFK systému


18. Je zakázané ničiť stavby, kradnúť hráčom veci,... (a to platí v a aj mimo resiek).

19. Obmedzený počet spawnerov na 20 spawnerov na plochu 100x100.
      
V prípade, že sa ani po opakovanom upozornení spawnery neodstránia hráčom, budú mu tieto spawnery odobrané.

20. Je ZAKÁZANÉ používať v chate, názve itemov a pod. pohyblivé písmo

21. Je ZAKÁZANÉ stavanie veľkých redstonových strojov, 0tick strojov, ktoré by mohli zaťažiť a lagovať server.
      
Ak si nie ste istý, či je váš redstone bezpečný, obráťte sa na A-T

22. Rezidencie musia byť od seba ďaleko najmenej 20 blokov.
      Ak si hráč rezidenciu nepresunie ani po upozornení A-Teamom, bude mu presunutá nasilu.

23. Je zakázané propagovať skrz /ah svoj warp, res, alebo pridávať vysoko nadhodnetene vec za účelom propagovania textu jeho názvu
      
Ak to hráč urobí, bude mu odstránený item z /ah a dostane finančný trest (odobratie money)

24. Je zakázané vyzradenie pozície alebo aktivity člena A-T (napr. ak je vo vanishi) ak nie je verejne a vizuálne dostupný na serveri, napríklad z možného hľadania a preukazovania cheaterov...
Pravidlá hodností serveru Ocelot Gaming

1. Pri zakúpení hodnosti alebo doplnku je povinné mať pri osobe mladšej ako 18 rokov súhlas zákonného zástupcu. Tento súhlas je potrebné doložiť len pri sporoch s daným nákupom.

2. Zakúpením hodnosti hráč automaticky schvaľuje porušovanie EULY (zásad MOJANGU).

3. Platba hodnosti/doplnkov je považovaná ako sponzorstvo serveru.

4. Pri nesprávne zaslanej SMS neručíme za vyriešenie reklamácie.

5. Hráč nemá právo na vrátenie sumy pri platbe cez SMS alebo PaySafe. Pri platbe cez PayPal/prevod na účet je možné si nárokovať vrátenie sumy do 5 pracovných dní od zakúpenia.

6. Hodnosti sa nedajú prenášať z hráča na hráča (výnimka pri zmene nicku hráča - potrebná žiadosť o presunutie hodnosti na emaily info@ocelot-gaming.sk).

7. Server si vyhradzuje právo na zmenu výhod hodností počas trvania serveru.

8. Reklamácie prijímame na emaily info@ocelot-gaming.sk. Je potrebné do emailu prilepiť screenshot s odoslaným textom, dátumom a časom odoslania sms.

9. Pri neustálom porušovaní pravidiel môže byť hráčovi odobraná mimo tresty aj HODNOSŤ bez náhrady!